Fenix grijaća folija

Slika 1. Fenix ecofilm grijaća folija

montaža grijaće folije

Slika 2. Montaža grijaće folije

Montaža grijaće folije 2

Slika 3. Montaža grijaće folije 2

Montaža grijaće folije 3

Slika 4. Montaža grijaće folije 3

Postavite li grijaću foliju u pod, dobit ćete potpuno nečujan i nevidljiv „radijator“ koji stvara višak mjesta u Vašem prostoru. Prilikom postavljanja grijaće folije pod „plivajuće“ podove (laminat…) originalna visina postojeće konstrukcije kao i estetski izgled ostaje nepromijenjen što je velika prednost, jer maksimalna debljina grijaće folije iznosi 0.4 mm.

Grijaća folija izrađuje se u rolama širine 530 mm (500 mm je aktivna grijaća površina, a rubovi po 15 mm širine su neaktivni) i 600 mm (500 mm je aktivna grijaća površina, a rubovi po 50 mm širine su neaktivni).

Pri postavljanju električnog podnog grijanja podna površina mora biti glatka, ravna i čista. Na tako pripremljenu podlogu nužno je staviti PE (polietilen) foliju, a zatim materijal otporan na toplinu (2 – 3 mm). Potom postaviti grijaću foliju (60-80 W/m2) koju možete pričvrstiti samoljepljivom trakom (ne lijepiti po grijačima).

Razmak grijaće folije od zidova i fiksnog namještaja mora biti najmanje 5 cm. Spojnim kabelima s konektorima paralelno spojite grijaće folije, a potom spojite hladne priključne kabele na kućnu instalaciju, odnosno na sklopku s termostatom. Nakon toga grijaće folije prekrijte PE folijom, a odmah zatim možete postaviti laminat i sl.

Grijaća folija ne smije se preklapati jedna preko druge, niti se smije postavljati ispod fiksnog namještaja, jer topli zrak mora slobodno strujati, a i bilo bi posve nepotrebno grijati takvu podnu površinu.

Zbog specijalne konstrukcijske tehnologije, grijaća folija funkcionira i u slučaju mehaničkih oštećenja grijaće trake kao što su rupe od čavla, svrdla i sl. Ukoliko bi došlo do navedenog oštećenja, u uporabi ne bi bila samo oštećena grijaća traka, dok bi ostale normalno funkcionirale.

Velika prednost podnog grijanja u odnosu na radijatorsko je u tome što kod el. podnog grijanja toplina isijava uvis, bez kovitlanja zraka, pri čemu je uz pod toplije, a u visini glave hladnije. Radijatorsko grijanje izaziva stalno kovitlanje zraka, a pri tome i prašine. U zoni poda je hladno, a pod stropom vruće.

Zahvaljući konstrukciji i tehničkim parametrima, grijaća folija kombinirana s laminatom i drugim plivajućim podovima idealno je podno grijanje što potvrđuje i podatak da sigurno i pouzdano diljem Europe grije preko 2.5 milijuna kvadratnih metara podnih površina. Iz istih razloga podno grijanje toplo preporučuju i vodeći svjetski proizvođači drvenih podnih podloga.

Stropno i zidno grijanje

Zidno grijanje

Slika 5. Zidno grijanje

Grijaća folija postavljena u strop funkcionira gotovo na isti način kao i sunce. Naime, grijaća folija zrači IC zrakama prema podu koji uz zidove, namještaj pa i fizičke osobe apsorbira toplinu te se na taj način stvara osjećaj topline u cijeloj prostoriji.

Grijaća folija izrađuje se u rolama od 600 mm, 500 mm i 400 mm širine (50 mm su neaktivni ili negrijaći djelovi). Grijaća folija, može se rezati svakih 10 mm kako bi se dobila točno potrebna dužina. Rezani dio treba izolirati za to namijenjenom trakom.

Iznad grijaće folije treba postaviti toplinsku izolaciju (staklena vuna…) na koju potom dolazi PE folija. Ni u kom se slučaju ne smije ostaviti razmak između toplinske izolacije i grijaće folije. Zatim postavite grijaću foliju koju učvrstite samoljepljivom trakom. Minimalni razmak između folije i klimatizacijskih cijevi, držača rasvjetnog tijela (luster..) te stropnih drvenih greda mora biti 2 cm. Razmak između grijaće folije i rasvjetnog tijela (plafonjera…) mora biti najmanje 5 cm. Na kraju postavite stropnu podlogu čija maksimalna debljina ne smije prelaziti 16 mm (gips kartonske ploče).

 

 

Skidanje staklene vune sa stropa

Slika 6. Skidanje staklene vune sa stropa

Montaža grijaće folije na strop

Slika 7. Montaža grijaće folije na strop

Pričvrščivanje grijaće folije u strop

Slika 8. Pričvrščivanje grijaće folije u strop

Montaža obloge

Slika 9. Montaža obloge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kao i kod podnog grijanja temperaturu grijanog prostora moguće je vrlo precizno regulirati termostatima.