Cijene vrijede za robu na skladištu i za brzi rok isporuke.

Ovisno o količini i roku isporuke, mogući su i popusti.

Klikni na katalog ili cjenik:

preuzmi katalog preuzmi cjenik

Samoregulirajući kabeli za zaštitu cijevi od smrzavanja, kao i za zaštitu žljebova od nakupljanja leda i smrzavanja.

Enekom_Samoregulirajuci kabeli 09 2021