U gotovo svim krajevima svijeta zima na mnogim stambenim i poslovnim objektima nanosi veliku štetu. Naime, činjenica je da se otopljeni snijeg s krovova slijeva u žljebove gdje se potom zaledi što naknadno uzrokuje kapanje vode po fasadi. Pri niskim temperaturama natopljena fasada se zaledi, a s vremenom počinje i pucati što uzrokuje veliku štetu. Instaliranjem električnih grijaćih kabela (sa zaštitom od UV zračenja) u žljebove dolazite do najboljeg rješenja navedenog problema.

Grijaći kabeli se postavljaju u specijalne plastične nosače otporne na mraz, koji se montiraju u žljebove. Za vertikalne cijevi se koristi i lanac (plastika otporna na mraz) na koji se s nosačima montira grijaći kabel koji se potom spusti niz cijev. Preporučuje se grijati najmanje polovica visine cijevi.

Ukoliko želite da sve funkcionira kako treba nužan je regulacijski uređaj, sa senzorom temperature i sa senzorom za snijeg i led. Prilikom formiranja snijega i leda, te prilikom pada temperature ispod dopuštene vrijednosti regulacijski uređaj automatski uključuje grijaći kabel.

grijanje i kabel u žlijebu

Slika 1. Grijanje i kabel u žlijebu

grijanje i kablovi u žlijebu

Slika 2. Grijanje i kablovi u žlijebu

Fenix grijanje okapnica i krova

Slika 3. Fenix grijanje okapnica i krova

Slika 4. Fenix grijanje krovova

Slika 4. Fenix grijanje krovova